Jeugdkorps

In 1980 heeft zustervereniging Crescendo een jeugdkorps opgericht dat na samenwerking met EZG in 1992 als gecombineerd B-korps is verder gegaan. In de beginperiode werd er wekelijks gerepeteerd in de kantine van Staalbouw Nauta o.l.v. Meine Verbeek, waar vele leden nog hele goede herinneringen aan bewaren. Van 1985 tot 1990 nam Jan Hibma de muzikale leiding op zich. Van 1988 tot heden wordt er wekelijks gerepeteerd in het dorpshuis op maandag van 17.00 uur tot 18.15 uur. Martin v/d Wal, Nienke Dijkstra, Tseard Verbeek en Roelof Bakker waren de volgende dirigenten. Sinds 2007 heeft Fenny Haagsma de muzikale leiding en spreken we niet meer van een jeugdkorps maar van een B-korps omdat er ook altijd enkele oudere leden mee spelen. Immers muziek is een hobby voor het leven!

Voor een muziekkorps is het van groot belang dat er jongeren worden opgeleid om, als ze zover zijn, mee te spelen in het A-korps. De basis hiervoor wordt gelegd door de docenten van de muziekschool, een onmisbare schakel in het muziekonderwijs. Als de beginnende leerlingen een half jaar muziekles hebben gehad kunnen ze al mee spelen in ons B-korps. Daar leren de beginnende muzikanten om o.l.v. een dirigent met elkaar muziek te maken. Tegenwoordig is er heel veel geschikte muziek voor jeugdorkesten. 

Ook moet er heel regelmatig opgetreden worden. Het streven is om enkele malen per jaar een optreden te organiseren.

Vaste activiteiten zijn:
- Muziekspektakel met 4 andere jeugdorkesten uit de regio
- Donateursconcerten
- Deelname aan het gemeentelijk jeugdmuziekfestival
- Studiedagen
- Openluchtconcert
- Kerkdienst begeleiden
- Kampeerweekend

Op deze manier hopen wij nog jaren jongeren op te leiden en te laten voelen hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken.