Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging EZG bestaat uit de volgende leden.

Sietze Gaastra            Voorzitter 

Marijke van Pelt          Secretaris 

Jan Jelte Nauta           Penningmeester

Tjitske Rienstra           Algemeen bestuurslid

Bregtje van Vugt          Algemeen bestuurslid