Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging EZG bestaat uit de volgende leden.

Grietje      Voorzitter 

Bart          Secretaris 

Jan Jelte  Penningmeester

Sietze       Algemeen bestuurslid