Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging EZG bestaat uit de volgende leden.

Grietje van der Kooij    Voorzitter 

Bart van Kalsbeek       Secretaris 

Jan Jelte Nauta           Penningmeester

Sietze Gaastra            Algemeen bestuurslid