Geschiedenis van het korps

Het korps is begonnen na de kroningsfeesten van koningin Wilhelmina, die feesten waren op 6 september 1898. Tijdens de feesten kwam in het dorp Hommerts-Jutrijp een korps om te spelen, dat hadden ze in het dorp nog nooit gehad. Na die feesten hebben 2 mannen, Jehan Cnossen en Marten Martens, dan ook gezegd: ‘zoiets moeten wij ook hebben!’. Zij zijn toen naar Bouke Wielinga toe gegaan omdat hij veel met muziek te maken had. Hij vond het een goed idee en wou graag helpen met het oprichten van een korps, maar op één voorwaarde, dat hij niet het korps hoefde te dirigeren. Hij raadde hen aan om naar de heer Nauta te gaan. Dus de twee jongens gingen naar de heer Nauta, maar ze konden het niet eens worden. De heer Nauta wou namelijk de richting uit van een harmonie orkest en de jongens hadden juist het idee om een fanfare korps op te richten. Ze zijn toen toch weer terug gegaan naar Bouke Wielinga en die heeft geholpen het korps daadwerkelijk op te zetten.

Als eerst werd de heer Koster uit Heeg gevraagd om dirigent te worden bij het korps Ere zij God. Hij heeft toegezegd en kwam voor 2 gulden per week, lopend uit Heeg, om het korps te dirigeren. Er waren meteen al 12 mensen die zich opgaven voor het nieuwe korps, met Bouke Wielinga erbij waren dit er 13. Dit waren alleen maar mannen, want vrouwen mochten in die tijd geen instrumenten bespelen, dat was mannen werk.

De mensen die zich toen opgegeven hadden en waaruit ook meteen het bestuur gekozen was, zijn:

Bouke Wielinga (voorzitter)
Jehan Cnossen (2e voorzitter)
Berend Koopmans (schrijver)
Jelle v.d Hoek (penningmeester)
Sije Visser (een man die van alles deed)
Harm v.d Hoek
Sybren v.d Velde
J. Timmer
Ruurd Veldhuis
Pier Koopmans
Durk v.d Gaast
Sjoerd Wiersma
Marten Martens.

Zo was er dus een eerste korps in het dorp Hommerts-Jutrijp. Het bestuur had een reglement opgesteld waar de leden zich aan moesten houden en de dirigent zorgde de eerste avond voor de instrumenten. Zo konden de repetities beginnen. De eerste repetities werden gehouden in het verfhok van Bouke Wielinga. Later werden de repetities gehouden in de gereformeerde school van het dorp.

Het korps had zich ook aangesloten bij een bond. Deze bond organiseerde jaarlijkse een festival waar het korps aan meedeed. Echte concoursen waren er toen nog niet. Na 1 jaar is de Heer Koster gestopt met dirigeren bij Ere zij God. Toen heeft Bouke Wielinga het toch overgenomen. Hij vond het na vijf jaar wel genoeg en werd opgevolgd door de heer Nauta. In die tijd werden de festivals steeds uitgebreider en kwamen er ook enkele concoursen. Ere zij god heeft hier wel aan meegedaan, maar met weinig succes.

Zo speelde het korps enkele jaren door. Tot dat in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak. Verschillende leden werden opgeroepen door het leger. Het ploegje dat overbleef ging wel door met blazen, maar optredens waren er toen niet meer bij. Toen in 1918 iedereen weer van de partij was werd er weer vol op geblazen. Dit werd in de jaren 1924/25/26 weer steeds minder. Uiteindelijk hoorde het dorp haast niks meer van het korps. Totdat het korps van Heeg een optreden verzorgde in Hommerts, de dirigent van dit korps stond erop dat de mannen weer gingen optreden en goed gingen repeteren. Hij heeft er ook voor gezorgd dat er weer nieuwe mensen lid werden. Dit heeft geholpen, er kwam een nieuwe dirigent, Gerrit Hofstra, en de repetities begonnen weer. Er werden weer optredens gehouden en er werden veel concoursen bezocht. Doordat het korps zoveel concoursen bezocht en nooit een eerste prijs won én maar in de 4e divisie bleef hangen takelde de opkomst op de repetities weer af. Op de repetitie avonden werd meer bijgepraat en geouwehoerd dan gerepeteerd.

Na een paar jaar werd dirigent Gerrit Hofstra opgevolgd door Sietse Hoekstra uit Woudsend. Toen kwam er verandering in het korps, ze repeteerden goed en dat was ook te zien. Ze gingen naar een bondsconcours en haalde meteen 2 eerste prijzen binnen. Toen de tweede wereldoorlog begon, ging het repeteren gewoon door. Ze hadden soms wel moeite om goede oefenruimte te vinden, maar de repetities gingen door. Er werden alleen geen optredens meer gehouden, het eerste optreden na de tweede wereldoorlog was op 17 april 1945. De bevrijdingsfeesten werden gevierd en natuurlijk speelde het korps hierbij volop.

In de jaren hierna heeft het korps nog verschillende dirigenten gehad. Ook hebben ze het 50 jarig bestaan gevierd, hierbij kregen ze een nieuw vaandel waar heel het dorp trots op was. Het korps ging goed vooruit en behaalde veel eerste prijzen op concoursen. Ze speelde in de ere divisie, en daar bleven ze ook enkele jaren. Tot dat veel jonge mensen emigreerden of verhuisden naar andere steden/dorpen. Het korps werd kleiner en zakte naar de 1e divisie. In de tijd daarna zakte ze nog verder naar beneden en werd er een soort ‘rust’ pauze gehouden. Na deze tijd pakte het korps de draad weer op en ging weer verder. Er werden acties georganiseerd om weer aan geld te komen en ze begonnen weer met optreden. Ook kwamen er na 60 jaar met alleen mannen als leden ook voor het eerst vrouwen bij het korps. Bij het 70 jarig bestaan kwam er zelfs een vrouwelijk bestuurslid. Zo is het korps doorgegaan, de vrouwen zijn inmiddels onmisbaar. Als er geen vrouwen meer bij het korps zaten dan was het niet meer dan een blaaskwartetje. De gezelligheid is in al die jaren ook gebleven en er worden nog steeds veel concoursen, festivals en optredens bezocht. Op dit moment repeteert Ere zij God op vrijdag avond van kwart voor acht tot kwart over 10 in het dorpshuis Oan ’t far in Hommerts.